ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านวิศวกร ครั้งที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรเด็กม.ปลาย – ปวช. พร้อมจัดโชว์นวัตกรรมสุดเจ๋ง 9 สิงหาคมนี้

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น 1 ใน 9 คณะของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยที่กำลังขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล หรือ Digital University โดย จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม  ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Engineering Open House)  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งภายในงานมีการนำผลงาน นวัตกรรมด้านวิศวกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาทั้ง 11 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ วิสาขาศวกรรมการบำรุงรักษา สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ และสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ร่วมจัดแสดงผลงาน รวมถึงเปิดห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยรองรับการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บุคคลทั่วไป เข้ามาเยี่ยมชมการจัดงาน พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และจัดรุ่นพี่แนะนำแนวทางในการศึกษาต่อแก่น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการเปิดบูธของบริษัทเอกชน เพื่อแสดงผลงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง  สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://eng.rmutp.ac.th/ หรือโทร.02-836-3000 ต่อ 4118 สำนักงานฝ่ายวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *