ราชมงคลพระนครรำลึก “กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์”


ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมงาน “วันรพีรำลึก” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์และเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลพระรูปพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *