โชว์ผลงาน อุปกรณ์แจ้งเตือนให้ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ เพื่อให้ประสิทธิภาพการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสูงสุด

ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เสนอผลงานวิจัย “อุปกรณ์แจ้งเตือนให้ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ เพื่อให้ประสิทธิภาพการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสูงสุด” ในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 (Thailand Research Expo 2017) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *