ราชมงคลพระนคร เปิดเวทีผู้ประกอบการหน้าใหม่

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เปิดเผยถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งและมีการสร้างกลไกที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้ SMEs สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้ตามวงจรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) ได้จัดอบรมสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ (Start Up) เน้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมาเป็นเวลาสักระยะหนึ่งแล้ว และล่าสุดในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2560 ได้จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานของสถานประกอบการ เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป เครื่องประดับ และอื่นๆ มากมาย ทั้งนี้เชิญชวนผู้สนใจมาแวะชม ชิม ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3777 ต่อ 6022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *