ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักสื่อสารการตลาด 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานสื่อสารการตลาด สังกัดกองสื่อสารองค์กร จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยผู้สมัครจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักการสื่อสารขององค์กรและสามารถใช้โปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ และจัดทำโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสารการตลาดหรือที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 11 สิงหาคม 2560 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0-2665- 3777 ต่อ 6022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *