ราชมงคลพระนครร่วมกิจกรรมของ “ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมของ “ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน” โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เพื่อขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดอภิบาลรักษาให้ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *