ประกาศเครือข่าย UniNet ขัดข้องทำให้ระบบ Internet มีปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก

null
ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับแจ้งจากทาง Uninet ว่าสายไฟเบอร์ออฟติก ที่ Link จากมหาวิทยาลัยไปยัง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  มีสายไฟเบอร์ขาดที่ถนนราชดำเนิน  เป็นเหตุให้  Internet ที่ ศูนย์เทเวศร์ และ ศูนย์โชติเวชไม่สามารถใช้งานเครือข่ายภายนอกได้แต่ยังคงใช้งานระบบเครือข่ายภายในของ มทร.พระนคร ได้ตามปกติ   สำหรับศูนย์พณิชยการพระนคร และ ศูนย์พระนครเหนือนั้นสามารถใช้งานเครือข่ายภายนอกได้ปกติแต่เครือข่ายภายในไม่สามารถใช้งานได้  ซึ่งทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทาง Uninet ให้ทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *