สถานีวิทยุราชมงคลพระนคร ชูแอปพลิเคชั่นฟังรายการสดๆ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่จัดตั้งขึ้น โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงระบบ FM 90.75MHz ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงและวิทยุออนไลน์ทาง www.radio.rmutp.ac.th ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ มียอดผู้เข้ารับฟังสถานีเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นฟังวิทยุออนไลน์ในรูปแบบรายการสดบนมือถือสมาร์ทโฟน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจรับฟังข่าวสารผ่านมือถือในยุคดิจิทัลและสร้างการเรียนรู้ไปสู่ชุมชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงได้ตลอดเวลาอย่างแท้จริง

ด้านนายเกษม เขษมพุฒเรืองศรี หัวหน้าฝ่ายรายการและข่าว สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา กล่าวว่า แอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นใช้ชื่อว่า “RMUTP Radio” สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่สำคัญแอปพลิเคชั่นดังกล่าวมีรูปแบบที่ทันสมัย ดึงดูดผู้ใช้งาน และง่ายต่อการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน ผู้ฟังสามารถใช้งานแบบฟังวิทยุออนไลน์สดจากสถานีบนมือถือสมาร์ทโฟนในระบบแอนดรอยด์ (Android) จึงสามารถรับฟังข่าวสาร กิจกรรมข้อมูลประชาสัมพันธ์ของหมาวิทยาลัยฯ หรือความบันเทิงต่างๆจากเหล่าดีเจที่สรรหาจัดให้แบบไม่มีข้อติดขัด ซึ่งสามารถใช้งานผ่าน 3G หรือ WiFi ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม เชื่อว่าจะเป็นสื่อที่นำข่าวสารรองรับการเรียนการสอน และบทบาทของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ในการให้การศึกษาในทุกๆ รูปแบบเพื่อการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *