ราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งหรือน้ำปานะ พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมตั้งจุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *