คณะคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่วัฒนธรรมในต่างแดน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ให้ดำเนิน การสาธิตและสอนการทำขนมไทย ทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง ให้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และประชาชนชาวไทยในแคนาดา ณ โรงเรียนสอนทำอาหารและโภชนาการ Canadian School of Natural Nutrition,BC ประเทศแคนาดา

นอกจากนี้ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ได้ร่วมเผยแพร่ ผลงานทางด้านวัฒนธรรมต่างๆ ของไทย อาทิเช่น อาหาร การแกะสลัก ซึ่งภายในงานสาธิตการแกะสละและทำอาหารสู่สายตาชาวต่างชาติ ในงาน Thai Festival ณ Vancouver Art Gallery ประเทศแคนาดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *