ชวนแข่งขันการใช้ภาษาไทย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย เพื่อสืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมทั้งการสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย โดยจัดประกวด ประกอบด้วย การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว , การพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่ 9 , แต่งกลอนสุภาพ (ทีมละ 2 คน) และตอบปัญหาภาษาไทย จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจร่วมแข่งขันการใช้ภาษาไทย ติดต่อสอบถามโทร 02-665-3777 ต่อ 1036 – 7 หรือ http://larts.rmutp.ac.th นอกจากนี้ ภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการ เรื่องภาษาและวรรณศิลป์ในบทเพลง โดยคุณธีรธรรม วงศ์สา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *