ราชมงคลพระนคร ส่งมอบโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งมอบโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อยกระดับการศึกษา ดำเนินโครงการโดยคณะบริหารธุรกิจ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อส่งมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ ผักไฮโดรโปนิก และทุนอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *