ราชมงคลพระนคร แห่เทียนพรรษา ร่วมกับ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานวิถีไทยตามแนวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย โดยมีผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในสังกัด ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล รวมถึง หน่วยงานและชุมชนโดยรอบ พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีอย่างคับคั่งกว่า 300 คน

ขบวนพิธีเริ่มจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทางประตู 4 เลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลก ข้ามสะพานชมัยมรุเชฐ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 5 ถึงแยกวัดเบญจ เลี้ยวซ้ายข้ามสะพาน เข้าถนนนครปฐมและเลี้ยวขวาเข้าสู่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ขบวนเชิญเทียนพรรษาเวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ แล้วเข้าสู่พระอุโบสถ

พิธีกรรมภายในพระอุโบสถเริ่มด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล จากนั้นพระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ร่วมพิธีสมาทานศีล ประธานกล่าวนำคำถวายเทียนพรรษา และผู้ร่วมพิธีกล่าวตาม จากนั้นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 8 รูป ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ ก่อนกราบลาพระประธานประจำพระอุโบสถ และลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *