ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ คุณวุฒิ ปริญญาด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านคอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *