นักศึกษา คณะสิ่งทอฯ รับเกียรติบัตรโครงการ “พัฒนาลวดลายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมไทย”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดงาน ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมรับเสด็จ ทั้งนี้ นายสิทธิพงษ์ จรัสแสง ตัวแทนนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมรับเกียรติบัตร จากอธิบดี กรมหม่อนไหม อันเนื่องจากการร่วม โครงการ “พัฒนาลวดลายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมไทย” โดยนักศึกษานำเสนอลวดลายผ้าทอ ร่วมกับกลุ่มทอผ้า บ้านหนองโดน จ.นครราชสีมา ประกวดประเภทเยาวชนสร้างสรรค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 3-4 สำหรับผู้สนใจสามารถชมผลงานได้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

 

ชมถ่ายทอดสดย้อนหลัง –>>www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/1890783327910344/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *