คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จัดโครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน และดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานจัดกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” จากวิทยากร นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์กิตติพงษ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มาให้ความรู้ตอบทุกคำถามกับนักศึกษา เพี่อให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มนักศึกษาและลดปัญหาการทำแท้งไม่พึงประสงค์ เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *