คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร รายละเอียดเพิ่มเติม www.bus.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *