ขอเชิญร่วมงาน ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมโครงการ ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *