คหกรรมฯ คว้า 5 เหรียญ การแข่งขันแกะสลักในงาน THAIFEX 2017

นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ 5 รางวัลการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ในงาน THAIFEX-world of Food Asia 2017 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญ เมสเซ่ เมื่อ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เหรียญทอง รายการ Fruits and Vegetable Live Challenge Competition (individual) โดยนางสาวปัทมปาณี สีสุราช

เหรียญเงิน รายการ Fruits and Vegetable Live Challenge Competition (individual) โดยนางสาวจิดาภา สุภามาลา  พร้อมรางวัลพิเศษไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น ในวันที่ 24-29 มิถุนายน 2560


เหรียญเงิน (ประเภททีม 3 คน ) รายการ Fruits and vegetable Live Challenge Competition (Team of 3)  โดยนางสาวปัทมปาณี สีสุราช  นางสาวจิดาภา สุภามาลา  และนางสาวณัฐริกา เจริญนันต์ โดยมีนายคมกริช ฉายศรี ศิษย์เก่าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปัจจุบันเป็นครูสอนแกะสลักที่ Voice Hobby Club (Thailand) เป็นที่ปรึกษาและฝึกซ้อม


และนายคมกริช ฉายศรี  ศิษย์เก่าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร รับอีก 2 เหรียญทอง ในรายการ Fruits and vegetable Live Challenge Competition (Top 5) และ (Team of 3)

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *