ราชมงคลพระนคร สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศกำหนดการในการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -20 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี รายละเอียดเพิ่มเติม www.hrm.offpre.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *