นศ.ราชมงคล ชนะการประกวดแผนธุรกิจโครงการ Uber CAMPUS 2017

นายปวีร์ ธรภาพพิศาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1 ในทีมผู้ชนะเลิศอันดับ 1 Team Eighty Thousand และได้รับทุนการศึกษามูลค่า 80,000 บาท ในการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจโครงการ Uber CAMPUS 2017 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมแข่งขันการวางแผนธุรกิจและการลงมือทำจริง โดยใช้ทักษะทั้งด้านธุรกิจ การตลาดและเทคโนโลยีมาขยายฐานผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์ร่วมขับให้กับ Uber และ UberEATS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *