ราชมงคลพระนคร ปั้นนักธุรกิจออนไลน์รุ่นเยาว์


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลด้วยการบูรณาการ มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการบนโลกออนไลน์ โดยสอนการเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนการตลาด การผลิต การทำบัญชี การคิดเงิน ในงานนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน โดยมี 13 ทีม จากสถาบันอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค 8 แห่งทั่วประเทศ ที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงานด้วยการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *