คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ CP Retailink จัดโครงการ THE NEXT GEN

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวถึงโครงการ THE NEXT GEN ว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ CP Retail ink จัดโครงการ THE NEXT GEN ซึ่งมีนักศึกษาราชมงคลพระนครเข้าแข่งขัน โดยใช้ทักษะ ประสบการณ์ระหว่างเรียนเข้ามาประยุกต์ในการแข่งขันจนสามารถชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ และผู้ชนะสามารถเข้าทำงานกับทางบริษัทได้ทันที ซึ่งคาดว่าจะมีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้จะจัดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นโครงการต้นแบบแห่งแรกที่จะนำไปใช้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในอนาคตด้วย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *