ราชมงคลพระนคร มอบดอกไม้จันทน์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร มอบดอกไม้จันทน์ ภักดีภูมินทร์ จำนวน 1,999 ดอก ให้กับสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเขตดุสิต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *