ราชมงคลพระนคร คว้าแชมป์เปตอง โอเพ่น ครั้งที่ 1

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โอเพ่น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 โดยกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ และความสามัคคี ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และลดความเครียดจากภารกิจหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โอเพ่น ครั้งที่ 1 ขึ้น และหวังว่านักกีฬาจะนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม รวมถึงร่วมกันพัฒนาการกีฬาโดยเฉพาะกีฬาเปตอง ให้มีความรุ่งเรืองและแพร่หลายสืบไป
รศ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ รุ่นเยาวชน และรุ่นประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 133 ทีม ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น กว่า 30,000 บาท 1.ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 47 ทีม ทีมชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้าเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีม PEA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 และ ทีม มทร.พระนคร รองชนะเลิศอันดับ 2 และประเภทที่2 ประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 86 ทีม ทีมชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้าเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ทีมป๋าแอน คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 และ ทีมตำรวจกับทีม มทร.พระนคร 2 ครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วมกัน ได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ อย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนามจัดการแข่งขันและอุปกรณ์ครบ จากสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย (คลองเตย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *