ราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระบรมศพ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *