งานแสดงความยินดีในการแข่งขันเชลล์ อีโค-มาราธอน เอเชีย 2017

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานแสดงความยินดีในการแข่งขันเชลล์ อีโค-มาราธอน เอเชีย 2017 ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาไทย ฮีโร่รุ่นเยาว์ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมประหยัดพลังงานจากการแข่งขันระดับเอเชีย ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น G อาคาร B ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีคุณมาร์ค เกนส์เบอเรอร์ รองประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจพลังงานใหม่ กลุ่มบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ กล่าวถึงภาพรวมการสนับสนุนบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และคุณอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้ข้อมูลสรุปผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมประหยัดพลังงาน จากการแข่งขันเชลล์ อีโค-มาราธอน 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *