นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ถ่ายทอดผลงานคอนเซ็ปต์ THE IDENTITY OF WORK โครงการ The Debut Project ครั้งที่ 8

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์จากผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ภายใต้แนวคิด The Debut Project ครั้งที่ 8 โดยถ่ายทอดความรู้ด้านผืนผ้าและดีไซน์ ในคอนเซ็ปต์ THE IDENTITY OF WORK “ตัวตนในผลงาน” ทั้งนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาทั้ง 4 สาขา ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

#TheDebutProject
#RMUTP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *