ราชมงคลพระนคร ปั้นเด็กอาชีวะเป็นผู้ประกอบการออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดึงวิทยาลัยอาชีวศึกษา – วิทยาลัยเทคนิค ติวเข้มผู้ประกอบการออนไลน์ หวังอนาคตสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ


ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ “การสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” ซึ่งจัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มีอาจารย์และนักเรียนจาก 8 สถาบันอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ สร้างโมเดลธุรกิจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ และสนับสนุนการทำธุรกิจขณะที่ยังศึกษาอยู่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยจัดโครงการการสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลด้วยการบูรณาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ และสนับสนุนนักเรียนในการเพิ่มศักยภาพประกอบธุรกิจด้วยตนเองขณะยังศึกษา รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อโอกาสขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) โดยการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

รศ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า โครงการได้จัดทั้งหมด 3 ระยะ ได้แก่ระยะที่ 1 การนำนักเรียนทั้งหมด 12 กลุ่ม จาก 8 สถาบันที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการและสร้างโมเดลธุรกิจ อาทิ การเขียนแผนธุรกิจ วางแผนการตลาด การผลิต และการเงิน ซึ่งมีพิธีเปิดและการบรรยายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร จากนั้นระยะที่ 2 นักเรียนทั้งหมดจะได้นำแผนธุรกิจที่เขียนไว้มาใช้สร้างธุรกิจจริงและเปิดการค้าบนโลกออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การจัดทำเว็บไซต์บนโซเชียล การประชาสัมพันธ์ธุรกิจออนไลน์ การทำการตลาดโดยการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามายังร้านค้าออนไลน์ของตนเองให้มากที่สุด และเมื่อลูกค้าเข้ามาแล้วจะต้องทำให้เกิดการซื้อขาย เพราะสิ่งสำคัญในการขายออนไลน์คือยอดขาย ไม่ใช่ยอดผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และระยะที่ 3 เป็นการนำเสนอธุรกิจโดยนำสินค้ามาจัดแสดง ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน ในวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *