คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2560

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแผนกทะเบียนและสำนักงานการบัญชีการเงิน ชั้น 1 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 24 พฤษภาคม 2560 กำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร โทร 0-2665–3555 ต่อ 2391

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *