รำลึกวันอาภากร


ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นประธานในพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “วันอาภากร” ซึ่งจัดโดย คณะศิลปศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เผยแพร่พระเกียรติคุณ และเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร สำหรับในปีนี้พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีอายุครบรอบ 41 ปี นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่9) ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อปี 2519 นอกจากนี้ภายในงานจัดพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีบวงสรวง จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  พร้อมเปิดให้ชมเรือนหมอพร จากนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์เป็นผู้บรรยาย และเปิดบูธสาธิต การบรรยายเรื่อง “วันสิ้นพระชนม์” เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *