ค่ายภาษาอังกฤษ ราชมงคลพระนคร

ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาศักภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”โดยมีกิจกรรมการฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *