ราชมงคลพระนคร ชวนร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 9,999 ดอก ถวายอาลัยแด่…พ่อหลวง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัยแด่…พ่อหลวง เชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์”

รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ขอเชิญประชาชนทั่วไปมาร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” จำนวน 9,999 ดอก สมทบโครงการดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่..พ่อหลวง เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป เวลา 09.09-15.09 น. ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ทั้งนี้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 มีการสาธิตและร่วมทำดอกไม้จันทน์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ราชมงคลพระนคร โทร. 081-904- 6003 หรือคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.081-914- 1681

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *