ราชมงคลพระนคร ชวนร่วมรำลึกวันอาภากร

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ในวันที่19 พฤษภาคมทุกปีตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์  พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร จัดงานเทิดพระเกียรติ “19 พฤษภาคม วันอาภากร” เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่าน สำหรับในปีนี้พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีอายุครบรอบ 41 ปี นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่9) ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อปี 2519 จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีบวงสรวง นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และเปิดให้ชมเรือนหมอพร จากนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้บรรยายให้ โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutp.ac.th หรือโทร02-665-3777 ต่อ1037

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *