คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 1 พฤษภาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โทร 02 280 1845, 085 063 0647

รายละเอียด คลิ๊ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *