คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับ – ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม 02-355-3555 ต่อ 2109 หรือ  http://bus.rmutp.ac.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *