เอกชนหนุนราชมงคลพระนคร มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร รับมอบหลอดไฟ LED จำนวน 4,661 หลอด มูลค่ารวม 1,053,830 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปติดตั้ง ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *