อดีตสมาชิกวุฒิสภา เข้าชมเรือนหมอพร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภา เข้าชมเรือนหมอพร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ผู้สนใจเข้าชม เรือนหมอพร สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ได้ในวัน-เวลาราชการ โทร 0 2665 3555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *