งานวิจัยภาคสนามและชุมชนเล็กในเมืองใหญ่


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยภาคสนามและชุมชนเล็กในเมืองใหญ่” โดยได้รับเกียรติจาก PROF.DR.MICHAEL HERZFELD ศาสตราจารย์ทางด้าน SOCIAL SCIENCES แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การคัดกรองข้อมูลที่สำคัญเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสัญจร อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *