นักวิจัยไทยสร้างชื่อเสียง

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร (ซ้าย) ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง (กลาง) และนายอดิศักดิ์ วิริยกรรม อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลนวัตกรรมโลกในงาน 45th International Exhibition on Invention of Geneva โดยคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ซึ่งมีนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานวิจัยเข้าประกวดกว่า 1,000 ผลงาน จาก 45 ประเทศ ทั้งนี้ได้เข้ารับประกาศนียบัตรจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *