ละครเวที ๑:๗๐ พระราชา กาลเวลา ประชาชน

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวเปิดงานแสดง เรื่อง “๑:๗๐ พระราชา กาลเวลา ประชาชน” (รอบแรก) ละครเวทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ละครเวทีชุด เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี ในโครงการ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมรับชมละครเวที ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *