ราชมงคลพระนคร ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือกับวัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร จัดนิทรรศการในงานเทศกาลสงกรานต์ นำโดยศาสตราจารย์ไชยยศ เหมรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้บริหาร และนักศึกษาโชว์ศักยภาพด้านวัฒนธรรม พร้อมจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากชมรมศิลปะการแสดง ราชมงคลพระนคร จำนวน 4 ชุด ได้แก่ รำซัดชาตรี รำถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ระบำวิชนี เซิ้งกะโป๋(กะลา) และออกร้านอาหารตำรับโชติเวช ได้แก่ ส้มตำทอด ผัดไทห่อไข่ ขนมจีนแกงเขียวหวาน กระทงทอง สาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ นอกจากนี้ยังมีของชำร่วยประดิษฐ์ เครื่องหอมไทย น้ำอบ น้ำปรุง แป้งร่ำ ผ้าเช็ดหน้าอบร่ำ ซึ่งใช้เป็นของชำร่วยในเทศกาลปีใหม่ของไทย การร่วมงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ซึ่งการจัดกิจกรรมสอดรับกับนโยบายและเป็นหนึ่งในสี่พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสายตาของชาวต่างชาติในประเทศต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน 2560 ณ วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *