พิธีเปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 และงานเลี้ยงต้อนรับทูตวัฒนธรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร 8 ราชมงคล เปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 โดยจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” ซึ่งภายในมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดบูธถึง 17 บูธ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก สร้างเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทย และสร้างความรัก ความสามัคคี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560

และในช่วงค่ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานเลี้ยงต้อนรับทูตวัฒนธรรม 9 ราชมงคล และการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ณ สนามหญ้าหน้าเรือนหมอพร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *