ทีม “RMUTP RACING” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมแข่งขันรถประหยัดพลังงานต้นแบบ “เชลล์ อีโค มาราธอน เอเซีย 2017”

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ส่งทีม “RMUTP RACING” สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมการแข่งขันรถประหยัดพลังงานต้นแบบ “เชลล์ อีโค มาราธอน เอเซีย 2017”     ณ  Changi Exhibition Centerประเทศสิงคโปร์  ระหว่างวันที่  15-20  มีนาคม  2560  ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับทวีปเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 20 ประเทศ จำนวน 123 ทีม ซึ่งมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน ในประเภท prototype (ICE) ประกอบด้วยเชื้อเพลิง แก๊สโซลีน, ดีเซล, เอทานอล และCNG ซึ่งเป็นรถต้นแบบแห่งอนาคตที่มีแรงขับเคลื่อนสูง ประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน โดยรถของทีมที่วิ่งได้ไกลที่สุด ด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลิตร จะเป็นผู้คว้าชัยชนะ และมีขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัย การตรวจสอบสภาพรถด้านเทคนิค เพื่อที่จะสามารถลงแข่งได้ การแข่งขัน วิ่ง 9 รอบ ระยะทาง 12 กิโลเมตร  ภายในระยะเวลา 25 นาที ผลการแข่งขัน ทีม “RMUTP RACING” รางวัล ประเภท prototype (ICE) ลำดับที่ 15 จากจำนวน 51 ทีม และ ได้ลำดับ 1 ประเภท prototype (CNG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *