RMUTP English Camp 2017 โครงการดีๆเพื่อนักศึกษา ราชมงคลพระนคร

ขอเชิญมาร่วมฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ในวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2560 ที่ โรงแรมโบตานีบีชรีสอร์ท พัทยา นอกจากนี้ น้องๆที่เข้าร่วมโครงการ RMUTP English Camp 2017 จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 10 ชั่วโมง

สมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 วิทยาเขตเทเวศร์ โทร 02-665-3756 หรือ 086-946-4240 (พี่เอ็ม) 085-114-0741 (พี่นิกส์) ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2560

**รับจำนวนจำกัด**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *