ราชมงคลพระนคร ร่วมชมละครเทิดพระเกียรติ ร.9 “เสียงของพ่อ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมชมละครเวทีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love  ในชุด “เสียงของพ่อ” ละครเวทีลำดับที่ 8 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 เรื่อง ภายใต้โครงละครเวทีเทิดพระเกียรติฯ จัดแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 22 -24 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ http://soundsoflove.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *