มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับนักประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองสื่อสารองค์กร จำนวน 3 อัตรา

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (งานบริหารสื่อใหม่) 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ศึกษาด้านสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) และสามารถถ่ายภาพหรือคลิปวิดีทัศน์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (งานสื่อสารมวลชน) 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 29 มีนาคม 2560 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร โทร 0-2665-3777 ต่อ 6064

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *