คหกรรมฯ แสดงฝีมือจัดดอกไม้และขนมไทย ในงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติแสดงฝีมือการจัดดอกไม้ และขนมไทย ในงานเลี้ยงต้อนรับ นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต (H.E.Rodring Roa Duterte) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะแขกของรัฐบาล โอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาล

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *