เสวนาครัวไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่อุตสาหกรรม 4.0” โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการนำเทคโนโลยีทางด้านกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ การนำผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าไหมมาแปรรูปเป็นเบาะรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์แต่งบ้าน นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์เทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ ให้เข้ากับยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งการพัฒนาคุณภาพเหล่านี้สามารถนำมาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับสากล การบรรยายได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหล็ก เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *