สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM. 90.75 MHz RMUTP Radioเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 มีนาคม 2560 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ hrm.offpre.rmutp.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2665-3777

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *